Als blijkt dat een aanslag niet juist is opgelegd kunnen wij bij de Belastingdienst voor u een bezwaarschrift indienen of een beroepsprocedure voeren bij de Rechtbank.

finance02