De Belastingdienst voert incidentele controles uit omtrent de aanvaardbaarheid van uw aangiften. Wij begeleiden u bij een dergelijke controle en doorgaans ontvangen wij de controleur(s) op ons kantoor zodat u verder kunt gaan met uw werkzaamheden.

finance02