In ieder mensenleven vinden gebeurtenissen plaats die gevolgen hebben voor de financiële  situatie. Sommige gebeurtenissen zijn voorzienbaar (pensioen), sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorzien (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding en overlijden). In financiële planningstaal noemen wij dat 'life-events'.

In een planningsrapport kunt u zien hoe uw financiële toekomst er uitziet op basis van de meest actuele gegevens. Daarnaast kunnen wij inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen – veroorzaakt door één van bovengenoemde life-events – zijn voor de toekomst. In een helder rapport geven wij weer hoe uw vermogen zich in de toekomst ontwikkelt en wat uw besteedbaar inkomen is, gebaseerd op uw actuele inkomsten en uitgaven. Het geeft u inzage in uw financiële situatie en belangrijker, het helpt u om uw financiële doelen te verwezenlijken.

U kunt het rapport zien als een financieel kompas en jaarlijks kunnen wij na de verwerking van uw cijfers samen beoordelen of uw financiële koers nog de juiste is.

Op de website www.vooruitkijken.nl – een initiatief van de Federatie Financieel Planners (FFP) – vindt u uitgebreide informatie over financiële planning.